September

 • Poznávacie vychádzky - kladný vzťah k okoliu, zážitkové učenie
 • Hry a zábavné činnosti detí na školskom dvore

Október

 • Sférické kino - Morský svet - 16. októbra 2017
 • Tekvicová Paráda 
 • Lampiónový sprievod 
 •  

November

 • Divadlo "Kocúr v čižmách" - 7. novembra 2017
 • Viazanie adventných vencov 23.11.2016 (streda) o 16:30 hodine v TS KD Borský Mikuláš - spolupráca rodičov a detí

December

 • Návšteva Mikuláša a čerta v MŠ
 • Vianočná besiedka v MŠ s rodičmi 
 • Výstava detských výtvarných prác na tému - Zima

Január

 • Zimné radovánky

Február

 • Fašiangové zvyky na dedine
 • Detský Karneval
 • Fašiangové oslavy

Marec

 • Mesiac knihy - návšteva miestnej ľudovej knižnice
 • Aktivity na dopravnom ihrisku v areály ZŠ podľa harmonogramu MŠ

Apríl

 • Deň Zeme 22.4.2017 - sadenie stromov, kvetov, ekohry
 • Branná vychádzka
 • Zdobenie "Mája"
 • Aktivity na dopravnom ihrisku v areály ZŠ podľa harmonogramu MŠ

Máj

 • Podávanie žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ v dňoch od 15. mája 2018 do 31. mája 2018
 • Deň matiek - vystúpenie detí s kultúrnym programom v KD Borský Mikuláš
 • Aktivity na dopravnom ihrisku v areály ZŠ podľa harmonogramu MŠ

Jún

 • MDD - oslava, aktivity v jednotlivých pracoviskách MŠ
 •  VÝLET 
 • 29.6.2017 (piatok) ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI