September

 • Poznávacie vychádzky - kladný vzťah k okoliu, zážitkové učenie
 • Hry a zábavné činnosti detí na školskom dvore

Október

 • Tekvicová Paráda - 10.10.2016 o 16:30 hodine v TS KD Borský Mikuláš - spolupráca rodičov a detí 
 • Fotografovanie detí - zimný motív - 26.10.2016 (streda) EP Na Výhone, 27. 10.2016 (štvrtok)  EP Na Dereši a Smuha
 • Lampiónový sprievod - 31.10.2016 (pondelok) o 18:00 hodine pri budove OÚ Borský Mikuláš - amfiteáter

November

 • Logopedická depistáž 14.11.2016 (pondelok) EP Na výhone, EP Na Dereši, Smuha
 • Viazanie adventných vencov 23.11.2016 (streda) o 16:30 hodine v TS KD Borský Mikuláš - spolupráca rodičov a detí

December

 • Návšteva Mikuláša a čerta v MŠ
 • Vianočná besiedka v MŠ s rodičmi 21. decembra 2016
 • Výstava detských výtvarných prác na tému - Zima

Január

 • Zimné radovánky

Február

 • Fašiangové zvyky na dedine
 • Detský Karneval
 • Ples rodičov a priteľov MŠ - 4. február 2017
 • Fašiangové oslavy

Marec

 • Mesiac knihy - návšteva miestnej ľudovej knižnice
 • Kúzelník 8.marca 2017
 • Sférické kino 27. marca 2017
 • Depistáž - školská zrelosť 28. marca 2017

Apríl

 • Exkurzia "Lesná škôlka" v Šajdíkových Humencoch,
 • Deň Zeme 22.4.2017 - sadenie stromov, kvetov, ekohry
 • Branná vychádzka
 • Zdobenie "Mája"

Máj

 • Podávanie žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ v dňoch od 15. mája 2017 do 31. mája 2017
 • FALCONARI SOKOLIARI - vystúpenie pre deti
 • Deň matiek - vystúpenie detí s kultúrnym programom o 15:00 hodine v KD Borský Mikuláš
 • Deň zdravia - 16.5.2017 (utorok) - aktivita v spolupráci s DD Borský Mikuláš, o 9:15 - EP NA DEREŠI - predškoláci, o 10:00 - EP NA VÝHONE - predškoláci
 • FOTOGRAFOVANIE DETÍ - 17. 5. 2017 (streda) 8:30 - EP NA VÝHONE, 10:00 EP NA DEREŠI
 • FOTOGRAFOVANIE DETÍ - 18. 5. 2017 (štvrtok) 8:30 - SMUHA
 • Aktivity na dopravnom ihrisku v areály ZŠ podľa harmonogramu MŠ

Jún

 • MDD - oslava, aktivity v jednotlivých pracoviskách MŠ
 • 3.6.2017 (sobota) o 9:00 hodine v areály TJ SOKOL  Borský Mikuláš - Škôlkarska olympiáda
 • 14.6.2017 ( streda) SIMSALA - hudobné vastúpenie pre deti, 8:30 - SMUHA, 9:30 EP Na Výhone, 10:30 - EP Na Dereši
 • 15.6.2017 (štvrtok) VÝLET DO ZOO - pokyny k výletu budú oznámené
 • 22.6.2017 (štvrtok) o 10:15 - DANKA A JANKA - vystúpenie pre deti v amfiteátri pri KD Borský Mikuláš
 • 26.6.2017 (pondelok) - HASIČI - v areáli ZŠ Borský Mikuláš
 • 30.6.2017 (piatok) ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI