Názov materskej školy:

Materská škola, Smuha 1, 908 77 Borský Mikuláš

     

MŠ Borský Mikuláš

Elokované pracovisko Na Dereši 1686/27

908 77 BORSKÝ MIKULÁŠ

Telefón:  +42134 6595339

 

MŠ Borský Mikuláš

Elokované pracovisko Na Výhone 1846/38C

908 77 BORSKÝ MIKULÁŠ

Telefón: +42134 77 49 486

 

KOREŠPODENČNÁ ADRESA:

MŠ Borský Mikuláš

Smuha 1

908 77 Borský Mikuláš

IČO: 37840614

E- mail:    materska.mikulas@post.sk

Web stránka: www.msborskymikulas.webnode.sk

RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK: 

IBAN SK25 0200 0000 0016 6887 9259

 

Školská jedáleň:   +42134 6595113

SMS 0948 668 366