OZNAM - VÝLET

Dňa 15.6.2017 boli deti na výlete v ZOO Bratislava. Rodič/zákonný zástupca uhradil poplatok 10,00 eur.

Z tohto poplatku bolo uhradené:

Vstup do ZOO:        4,00 eurá

Doprava:                 5,40 eur

Prívesok:                0,60 eur

 

HASIČI

V pondelok 26.6.2017 o 10:00 hodine sa deti zúčastnia prezentácie HASIČOV v areáli ZŠ Borský Mikuláš.