OZNAM

Riaditeľka MŠ Borský Mikuláš oznamuje rodičom detí, ktorí si podali žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2017/2018, že rozhodnutia o prijatí, neprijatí sa budú odovzdávať dňa 28.6.2017 (streda) v čase od 16:00 do 18:00 hodiny v zasadačke obecného úradu Borský Mikuláš. Rozhodnutie môže prevziať len rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa.