Ďakujeme sponzorom a rodičom, ktorí prispeli k skvalitneniu pobytu detí    v našej MŠ Borský Mikuláš:

pán Ján Dobiáš - plachty na prekrytie pieskoviska,

pán Peter Totka - piesok do pieskovísk,

pán Rado Wallner - plynový kotol, soľ na posyp chodníkov,

pán Lukáš Bilka - Pekáreň ROTO - chlieb na Škôlkársku olympiádu,

pán Rado Michalica - sladkosti pre deti - Školkársku olympiádu,

pán Ján Sekáč - dodanie a výmena svietidiel, PVC do detskej šatne v EP Na Dereši,

pán Ľuboš Rudavský - nábytok IKEA,

rodina Masárová - hračky do pieskoviska

rodina Křížková - hračky k Vianociam

rodina Kudriová - hračky k Vianociam