Ďakujeme sponzorom a rodičom, ktorí prispeli k skvalitneniu pobytu detí    v našej MŠ Borský Mikuláš:

pán Anton Macek - med do čaju pre deti,

pani Orthová Simona - sladkosti pre deti

pani Sekáčová Gabriela - sladkosti pre deti

pani Macková Silvia - sladkosti pre deti

pani Podaná Pavla - sladkosti pre deti

pani Cáková Erika - toaletné potreby

pani Zavilinská Jarmila - toaletné potreby

pani Hamerlíková Milota - ovocie pre deti

pani Barešová Jana - papier na kreslenie  

pán Bilka Lukáš - omaľovánky pre deti