OZNAM - ZUŠ

    Oznamujeme rodičom detí, ktoré dovŕšili 5 rokov veku, že majú možnosť prihlásiť svoje dieťa do ZUŠ Šaštín-Stráže - hudobný odbor, dňa 4. 9.2018 (utorok) v čase od 13:00 hod. do 16:00 hodiny v priestorch ZUŠ v budove OÚ Borský Mikuláš (bývalé priestory MŠ).

 

    Oznamujeme rodičom detí, ktoré dovŕšili 5 rokov veku, že majú možnosť prihlásiť svoje dieťa  do ZUŠ Šaštín-Stráže - výtvarný odbor, dňa 3. 9.2018 (pondelok) a 6.9.2018 (štvrtok) v čase od 11:00 hod. do 16: hodiny v priestoroch ZUŠ v budove OÚ Borský Mikuláš (bývalé priestory MŠ).  

 

 

OZNAM - PRVÁCI

Riaditeľka MŠ oznamuje, že deti, ktoré idú do 1. ročníka ZŠ, privedú rodičia do vestibulu KD Borský Mikuláš 3. septembra 2018 o 7:45 hodine, odkiaľ pôjdu spoločne na slávnostné otvorenie školského roka.

 

 

Žiadosť o prijatie 2018 - 2019.docx (20516)