OZNAM

Riaditeľka MŠ Borský Mikuláš oznamuje rodičom, ktorí podali žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2018 - 2019, že rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa sa budú odovzdávať 26. júna 2018, t. j. v utorok, v čase od 16:00 do 18:00 hodiny v zasadčke Obecného úradu Borský Mikuláš na 1. poschodí. 

Rodič/zákonný zástupca si prinesie:

- občiansky preukaz,

- fotokópiu rodného listu dieťaťa,

- fotokópiu zdravotného preukazu dieťaťa.

 

VÝLET - PREDŠKOLÁCI

Oznamujeme rodičom, že dňa 27.6.2018 (streda) pôjdu deti - predškoláci na výlet do ZOO Bratislava.

Poplatok za dieťa je 10,00 eur. Rodič poplatok zaplatí učiteľke v príslušnej triede do 22.6.2018 (piatok)

V deň výletu, t.j. 27.6.2018 je potrebné priviesť dieťa do MŠ do 7:30 hodiny. Učiteľke rodič odovzdá kartičku poistenca alebo jej kópiu, ktorá bude vrátená po návrate z výletu.

Deti budú mať oblečené:

- športové oblečenie, čiapku alebo šiltovku,

- pevnú obuv (nie baleríny, kroksy, šľapky).

V batohu budú mať:

- vbodu/malinovku,

- ovocie (nie banán),

- občerstvenie,

- pršilášť,

- papierové vreckovky.

Je zakázané dávať dieťaťu akékoľvek cennosti (mobil, šperky) a  peniaze.
 

Ak sa rodič rozhodne, že sa jeho dieťa výletu nezúčastní, oznámi to učiteľke a na deň výletu odhlási dieťa zo stravy a MŠ.

 

 

Žiadosť o prijatie 2018 - 2019.docx (20516)

 

O Z N A M

PREVÁDZKA V MŠ POČAS LETNÝCH MESIACOV JÚL 2018 - AUGUST 2018

Riaditeľka MŠ Na výhone 1846/8C, Borský Mikuláš oznamuje rodičom, že prevádzka v MŠ bude v dňoch od 2. júla 2018 do31. júla 2018 v MŠ Na výhone 1846/38C v bežnom režime. Rodič/zákonný zástupca prihlási dieťa 

na pobyt záväzne do zoznamu v mesiaci jún 2018 v príslušnom pracovisku MŠ, ktoré dieťa bežne navštevuje.

V dňoch 1. augusta 2018 do 31. augusta 2018 bude prevádzka v MŠ         vo všetkých pracoviskách prerušená. 

 

 

 

 

 

KARNEVAL - POĎAKOVANIE

Ďakujeme rodičom, ktorí prispeli do tomboly na KARNEVAL:

pani Ruchovanská, pani Maderičová, pani Kubincová, pani Ferenčíková.

 

POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k príprave a realizácii Plesu rodičov a priateľov MŠ, ktorý sa konal dňa 20. januára 2018.

 

POĎAKOVANIE

Materská škola ďakuje pani Ing. Adriáne Francovej za vypracovanie návrhu na výsadbu záhrady v pracovisku Na výhone.