OZNAM

Riaditeľka MŠ so súhlasom zriaďovateľa oznamuje rodičom, že dňa 15.10.2019 (utorok) bude MŠ zatvorená z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie do ZŠS v ZŠ Borský Mikuláš. Všetky deti budú zo stravy odhlásené.

 Ďakujeme za pochopenie.

 

 

 

 

 

 

 

POĎAKOVANIE

Ďakujeme rodičom, ktorí sa zúčastnili Tekvicovej parády a vyzdobené tekvice nechali na výstave Plody búranskych záhrad.

 

 

 

 

 

TEKVICOVÁ PARÁDA

Pozývame Vás na TEKVICOVÚ PARÁDU, ktorá sa bude konať 

dňa 19.9.2019 (štvrtok) o 16:30 hodine v tanečnej sále KD Borský Mikuláš.

Treba si priniesť tekvicu a pomôcky na jej zdobenie.

Tekvice budú súčasťou výstavy Plody búranskych záhrad.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

 

 

 

 

OZNAM

Oznamujeme rodičom, že ZUŠ Šaštín - Stráže, pobočka Borský Mikuláš zapisuje deti na výtvarný a hudobný odbor. 

Prihlásiť dieťa na výtvarný odbor je možné v dňoch 4.9. 2019 a 6.9. 2019                  v priestoroch ZUŠ v budove Obecného úradu Borský Mikuláš u pani Gabriely Vaňkovej. 

Hudobný odbor možno prihlásiť dňa 11.9.2019 v čase od 13:00 do 17:00 hodiny v ZUŠ v budove Obecného úradu Borský Mikuláš u pána Mgr.art. Jána Gašpárka.

Prihlášky si možno vyzdvihnúť vo vstupných chodbách MŠ.