Vážení rodičia!

Touto cestou Vás chceme požiadať o vyplnenie Dotazníka pre rodičov, ktorý Vám odovzdajú učiteľky v jednotlivých pracoviskách. Vyplnenie dotazníka ja anonymné a po vyplnení ho vhoďte do pripravených škatúľ       v jednotlivých pavilónoch MŠ. 

Ďakujeme za Váš názor a čas.

 

 

OZNAM - ROZHODNUTIA

Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom detí, ktorí si podali žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ, že rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2019 - 2020, sa budú odovzdávať dňa 26. júna 2019 (streda) v čase od 15:00 do 17:00 hodiny    v zasadačke OÚ Borský Mikuláš. Rodič/zákonný zástupca si prinesie občiansky preukaz, kópiu rodného listu a kópiu kartičky poistenca dieťaťa.

 

 

P O Z O R   Z M E N A !!!

Oznamujeme rodičom,že vzhľadom na pretrvávajúce nepriaznivé počasie sa plánovaná aktivita DETSKÁ OLYMPIÁDA nebude konať 31.5.2019 (piatok) ale v pondelok 3.6.2019.

 Požadované oblečenie a batoh prineste deťom v pondelok.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

 

O Z N A M

Oznamujeme rodičom, že fotografie a videá z vystúpenia detí zo dňa 12.5.2019 - Deň matiek, si môžu stiahnuť na uvedenej stránke do 31.5.2019.

https://1drv.ms/f/s!AhPRx_uJV7JhknnCGVYCWDtuVO25

 

 

O Z N A M

    Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom, že žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v šk. roku 2019/2020 spolu s lekárskym potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa a kritériami prijatia, si môžu vyzdvihnúť  v pracoviskách MŠ v pracovných dňoch od 2. mája 2019 do 31. mája 2019 v čase od 7:00 do 16:00 hodiny alebo na stránke MŠ www.msborskymikulas.webnode.sk

Vyplnenú  žiadosť spolu s lekárskym potvrdením odovzdá rodič/zákonný zástupca proti podpisu v niektorom z pracovísk MŠ počas pracovných dní    v čase od 7:00 do 16:00 hodiny do 31. mája 2019.                            Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa sa budú odovzdávať                            v mesiaci jún 2019. Termín a miesto odovzdávania rozhodnutí bude oznámené         v miestnom rozhlase a na web stránke MŠ.

Žiadosť o prijatie 2019-2020.docx (21863)

 

 

 

OZNAM - LETO 2019

    Riaditeľka MŠ, so súhlasom zriaďovateľa, oznamuje rodičom, že v dňoch                  od 1. júla 2019 do 19. júla 2019 

bude prevádzka v MŠ Na výhone 1846/38C.

Prevádzka MŠ bude prerušená od 22. júla 2019 do 31. augusta 2019.

 

 

O Z N A M

        Oznamujeme rodičom, že fotografie z Karnevalu detí MŠ, zo dňa20.2.2019,      si môžete pozrieť a stiahnuť na linke úložiska do konca mesiaca marec 2019. 

 

https://1drv.ms/f/s!AhPRx_uJV7JhjjNPwBK1DXnONRE1

 

FOTOGRAFIE PLES RODIČOV A PRIATEĽOV MŠ - 9.2.2019

Link na úschovňu - fotografie uložené do 3. marca 2019

https://uschovna.zoznam.sk/download?code=1342688863171-VCWTLKleaUvEptDSkAVP

https://uschovna.zoznam.sk/download?code=1342688863194-hImTgZLZtHvxwJlHhVIm

https://uschovna.zoznam.sk/download?code=1342688863201-xtoDDXkLkVCfuAVzaQnm

 

POĎAKOVANIE

Ďakujeme pani Zdenke Barešovej za karnevalové medovníky, ktoré upiekla pre všetky deti na karneval, rodine Rudavskej za finančný dar, rodine Valentíny Sekáčovej za finančný dar, rodine Adely Sekáčovej za finančný dar. Tieto prostriedky boli použité na Karneval pre deti MŠ dňa 20.2.2019. 

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a podporili našu MŠ.

 

OZNAM

Oznamujeme rodičom, že vyberáme  ZRPŠ na 2. polrok. Poplatok v sume 20,00 eur treba odovzdať učiteľke v príslušnej triede do 28.2.2019. Ďakujeme.

 

O  Z  N  A  M

 

    Riaditeľka MŠ so súhlasom zriaďovateľa oznamuje rodičom, že prevádzka MŠ    v dňoch od 25.februára 2019 (pondelok) do 1. marca 2019 (piatok) bude        v MŠ Na výhone v pavilóne č.2. 

Prihláseným deťom prinesú rodičia papuče, pyžamo, náhradné oblečenie.

Bežná prevádzka MŠ bude od 4. marca 2019 (pondelok) vo všetkých pracoviskách MŠ.