LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ

    Oznamujeme rodičom, že dňa 18.1.2019 (piatok) sa uskutoční logopedická depistáž. Rodič/zákonný zástupca, ktorý súhlasí s vyšetrením svojho dieťaťa, podpíše Súhlas s logopediskou depistážou u učiteľky v príslušnej triede, ktorú dieťa navštevuje. Depistáž nie je potrebná pre najmladšie deti.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

 

 

 

PLES RODIČOV A PRIATEĽOV MŠ

 

MŠ Borský Mikuláš a OZ BÚRAŇÁČIK Vás pozývajú na 

Ples rodičov a priateľov materskej školy,

 ktorý sa bude konať

 9. februára 2019 o 19:30 hodine v KD Borský Mikuláš. 

Bližšie informácie v MŠ, Na výhone alebo telefonicky na: 0905 946 075.

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

 

 

 

    Prajeme Vám príjemné prežitie Vianoc v kruhu blízkych 

a do roku 2019 veľa šťastia, zdravia a úspechov

 Vám prajú deti a zamestnanci MŠ Borský Mikuláš.

 

 

 

OZNAM

 

        Riaditeľka MŠ, so súhlasom zriaďovateľa, oznamuje rodičom, že v dňoch          

       od 24. decembra 2018 (pondelok) do 7. januára 2019 (pondelok) bude MŠ zatvorená.

 Bežná prevádzka bude od 8. januára 2019 (utorok).

 

 

 

O Z N A M

    Žiadame rodičov, aby rodičovský príspevok za mesiac december 2018 uhradili do 10.12.2018, z dôvodu účtovnej závierky kalendárneho roka, v sume prislúchajúcej danému veku dieťaťa. Ak pošlete príspevok oneskorene, finančné prostriedky nebudú poukázané MŠ. Zároveň žiadame, aby ste príspevok                za mesiac január 2019 neposielali v decembri 2018, ale až od 2.1.2019      do 10.1.2019.

POZNÁMKA:

Alikvotná čiastka z poplatku RP sa vzťahuje na obdobie prevádzky MŠ v letných mesiacoch (júl, august). Uvedené v Školskom poriadku, kapitola 7.

                                            Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.