SEPTEMBER 2019

 • TEKVICOVÁ PARÁDA - 19.9.2019 o 16:30 hodine v TS KD Borský Mikuláš
 • Návšteva výstavy Plody búranskych záhrad - 23.9.2019 v KD Borský Mikuláš - dopoludnia
 • Aktivity na dpravnom ihrisku - predškoláci

 

OKTÓBER 2019

 • DANKA A JANKA - aktívne divadielko - 22.10.2019 (utorok) dopoludnia - TS KD Borský Mikuláš
 • LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ - 25.10.2019 (piatok)
 • FOTOGRAFOVANIE - 29.10.2019 (utorok) - dopoludnia - Vianočný motív
 • LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD - 29.10.2019 o 17:00 hodine v amfiteátri pri OÚ Borský Mikuláš
 
NOVEMBER 2019
 • Divadlo PIMPRLO - O JANKOVI POLIENKOVI - 14.11.2019(štvrtok) - dopoludnia v MŠ
 • SFÉRICKÉ KINO 26.11.2019 - dopoludnia v TS KD Borský Mikuláš
 
 
DECEMBER 2019
 
 • MIKULÁŠ V MŠ - 6.12.2019 - dopoludnia
 • VIANOČNÁ BESIEDKA - 12.12.2019  (štvrtok) o 16:00 hodine v Kinosále KD Borský Mikuláš
 
JANUÁR 2020

 

 

FEBRUÁR 2020

 • PLES RODIČOV A PRIATEĽOV MŠ -  1. 2. 2020 (sobota) o 19:00 hodine v TS KD Borský Mikuláš
 • KARNEVAL pre deti MŠ -  6. 2. 2020 (štvrtok) v TS KD Borský Mikuláš  

MAREC 2020

 

APRÍL 2020

 

MÁJ 2020

 

JÚN 2020