September 2018

  • Poznávacie vychádzky - kladný vzťah k okoliu, zážitkové učenie
  • Hry a zábavné činnosti detí na školskom dvore
  • TEKVICOVÁ PARÁDA - 13.9.2018 o 16:30 hodine v TS KD Borský Mikuláš
  • Aktivity na dopravnom ihrisku - predškoláci