September

 • Poznávacie vychádzky - kladný vzťah k okoliu, zážitkové učenie
 • Hry a zábavné činnosti detí na školskom dvore

Október

 • Sférické kino - Morský svet - 16. októbra 2017 (pondelok) o 9:30 hodine v tanečnej sále KD Borský Mikuláš
 • Tekvicová Paráda - 10.októbra 2017 (utorok) o 16:30 hodine v tanečnej sále KD Borský Mikuláš
 • Mesiac úcty k starším - vystúpenie predškolákov v KD Borský Mikuláš - 15.10. 2017 (nedeľa) o 15:00 hodine
 • Šmolkova olympiáda - 24 októbra 2017 (utorok) o 16:30 hodine v tanečnej sále KD Borský Mikuláš
 • Lampiónový sprievod - 27. októbra 2017 (piatok)  o 17:30 hodine pri amfiteátri KD Borský Mikuláš
 •  

November

 • Divadlo "Kocúr v čižmách" - 7. novembra 2017 (utorok)
 • Logopedická depistáž 10.11.2017 (piatok)
 • Šarkaniáda - 11.11.2017 (sobota) - areál TJ SOKOL Borský Mikuláš
 • Fotografovnaie detí - Vianočný motív - 23.11.2017 (štvrtok) - Žiadame drodičov, aby deti obliekli primerane k téme fotografovania.
 • Viazanie adventných vencov 23.11.2016 (štvrtok) o 16:30 hodine v TS KD Borský Mikuláš - spolupráca rodičov a detí

December

 • Návšteva Mikuláša a čerta v MŠ dňa 6.12.2017 dopoludnia
 • Vianočná besiedka v MŠ s rodičmi - 20. decembra 2017 o 16:00 hodine v kinosále KD Borský Mikuláš
 • Výstava detských výtvarných prác na tému - Zima

Január

 • Zimné radovánky
 • Ples rodičov a priateľov MŠ - 20. januára 2018 (sobota) v TS KD Borský Mikuláš

Február

 • Fašiangové zvyky na dedine
 • Detský Karneval - dňa 6. 2.2018 (utorok) v tanečnej sále KD Borský Mikuláš
 • Fašiangové oslavy

Marec

 • Mesiac knihy - návšteva miestnej ľudovej knižnice
 • Aktivity na dopravnom ihrisku v areály ZŠ podľa harmonogramu MŠ
 • 14.3.2018 Koncert - Ja som malý remeselník
 • 21.3.2018 Kúzelník
 • 27.3.2018 (utorok) Depistáž - školská zrelosť - predškoláci
 • 28.3.2018 (streda) FOTOGRAFOVANIE

Apríl

 • Deň Zeme 22.4.2017 - sadenie stromov, kvetov, ekohry
 • Branná vychádzka
 • Zdobenie "Mája"
 • Aktivity na dopravnom ihrisku v areáli ZŠ podľa harmonogramu MŠ

Máj

 • Podávanie žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ v dňoch od 2. mája 2018 do 31. mája 2018
 • Deň matiek - vystúpenie detí s kultúrnym programom v KD Borský Mikuláš
 • DEŇ ZDRAVIA - 24.5.2018 - DD Borský Mikuláš - predškoláci
 • Aktivity na dopravnom ihrisku v areáli ZŠ podľa harmonogramu MŠ
 • SIMSALALA - hudobný program - 28.5.2018
 • ZMRZLINA - 31.5.2018 - dopoludnia

Jún

 • MDD - Detská olympiáda - 1. júna 2018 - dopoludnia
 • HASIČI - areál ZŠ 13.6.2018 - dopoludnia
 • VÝLET - ZOO Bratislava - 27. júna 2018 - predškoláci
 • Branná vychádzka  - 20.6.2018 - dopoludnia
 • 29.6.2017 (piatok) ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI