September 2018

 • Poznávacie vychádzky - kladný vzťah k okoliu, zážitkové učenie
 • Hry a zábavné činnosti detí na školskom dvore
 • TEKVICOVÁ PARÁDA - 13.9.2018 o 16:30 hodine v TS KD Borský Mikuláš
 • Aktivity na dopravnom ihrisku - predškoláci

OKTÓBER 2018

 • SOKOLIARI - 26.10.2018 - dopoludnia
 • Lampiónový sprievod 31.10.2018 o 17:00 hodine pri amfiteátri OÚ Borský Mikuláš
 
NOVEMBER 2018
 
 • Fotografovanie detí - vianočný motív - 9.11.2018
 • Bábkové divadlo Lienka - rozprávka  O pyšnej Dorotke - 22.11.2018
 
DECEMBER 2018
 • Mikuláš v MŠ - dopoludnia - 6.12.2018
 • Vianočná besiedka - 13.12.2018 o 16:00 hodine v kinosále KD Borský Mikuláš
 • Sférické kino - dopoludnia - 17.12.2018 v tanečnej sále KD Borský Mikuláš
 
 
 
JANUÁR 2019
 
 • LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ - 18.1.2019
 
 
FEBRUÁR 2019
 
 • PLES RODIČOV A PRIATEĽOV MATERSKEJ ŠKOLY - 9.februára 2019              o 19:30 v TS KD Borský Mikuláš
 • KARNEVAL PRE DETI MATERSKEJ ŠKOLY  -  20.februára  2019 (streda)         o 16:00 hodine v TS KD Borský Mikuláš
 
MAREC 2019
 • FAŠIANGY - 4. - 5. 3. 2019 - kultúrne tradície v obci
 • MAREC - mesiac knihy - návšteva MĽK
 • DEPISTÁŽ  ŠKOLSKEJ ZRELOSTI - 26.3.2019 - predškoláci
 • SIMSALALA - 28.3.2019 - HUDOBNÝ PROGRAM V MŠ NA TÉMU POVOLANIA
 
APRÍL 2019
 • Aktivity na dopravnom ihrisku - podľa harmonogramu
 • DEŇ ZEME - ekoaktivity a ekohry v MŠ
 • Zápis detí do 1. ročníka ZŠ - 17. apríla 2019 v čase od 14:00 do 18:00 hodiny v ZŠ Borský Mikuláš
 
MÁJ 2019
 • DEŇ MATIEK - 12. máj 2019 (nedeľa) o 14:00 hodine v kinosále KD Borský Mikuláš
 • Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2019/2020            v termíne od 2. mája 2019 do 31. mája 2019
 • DIVADLO PRE DETI - Princezná Rozmarínka 22.5.2019 - dopoludnia
 • MDD - Detská olympiáda - 31.5.2019 - dopoludnia - areál TJ SOKOL Borský Mikuláš
JÚN 2019
 • FOTOGRAFOVANIE DETÍ - 5.6.2019 (streda) 
 • ZMRZLINA - 10.6.2019 - dopoludnia
 • Rodný dom Jána Hollého - 12.6.2019 (streda)
 • VÝLET do ZOO Bratislava - 20. 6.2019 (štvrtok)
 • Rytier Gaston - vystúpenie pre deti - 25.6. (streda) - dopoludnia
 • HASIČI - 26.6.2019 (streda) - dopoludnia - areál ZŠ Borský Mikuláš
 • ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI - 28.6.2019 (piatok) - dopoludnia