OZNAM

09.02.2017 13:23

Oznamujeme rodičom, že vyberáme poplatok ZRPŠ na 2. polrok 2016/2017 v sume 20,00 eur. Poplatok treba uhradiť proti podpisu

u učiteliek v triedach                         do 28. februára 2017.

Ďakujeme.