OZNAM

30.08.2014 16:46

Riaditeľka MŠ Borský Mikuláš oznamuje rodičom detí, ktoré nastupujú do 1. ročníka ZŠ, aby dňa 2.9.2014 o 8:30 hodine prišli do príslušnej MŠ odkiaľ pôjdu spoločne na slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015.

Ostatné deti prídu do MŠ 2.9.20014 v čase od 6:30 do 8:30 hodiny. Ďakujem.