Materská škola, Na výhone 1846/38C, Borský Mikuláš prijme do zamestnania učiteľku MŠ na dobu určitú. Podrobné informácie v priloženom oznámení. Mgr. Katarína Cintulová, riaditeľka MŠ.

Výberové konanie učiteľka.docx (14746)