PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

PEDAGOGICKÝ ZAMESTNANCI MŠ BORSKÝ MIKULÁŠ

 

NA VÝHONE 1. pavilón

TRIEDA 2,5 – 3 ročných detí: MOTÝLIKY

Miroslava Kráľovičová - triedna učiteľka

Mgr. Katarína Cintulová - riaditeľka MŠ

 

TRIEDA 3 – 4 ročných detí: SOVIČKY

Mgr. Martina Gašparíková - triedna učiteľka

Silvia Nesnadná - učiteľka

 

NA VÝHONE 2. pavilón

TRIEDA 4 – 5 ročných detí: LIENKY

PaedDr. Zlata Drinková -  triedna učiteľka

Andrea Tomková – učiteľka

 

 

TRIEDA 5 – 6 ročných detí: SLNIEČKA

Adriana Záhončíková  - triedna učiteľka

Eliška Kopčová  – učiteľka

 

EP NA DEREŠI

TRIEDA 3 – 4 – 5 ročných detí: VČIELKY

Mgr. Viera Linková – zástupkyňa riaditeľky, triedna učiteľka

Alena Michalicová  – učiteľka

 

TRIEDA 4 -  5 – 6 ročných detí: ŽABKY

Mgr. Jarmila Melišová – triedna  učiteľka

Mgr. Drahomíra Butašová - učiteľka