PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

PEDAGOGICKÝ ZAMESTNANCI MŠ BORSKÝ MIKULÁŠ

 

NA VÝHONE 1. pavilón

TRIEDA 2,5 – 3 ročných detí:

Mgr. Katarína Cintulová – riaditeľka MŠ

Miroslava Kráľovičová – triedna učiteľka

 

TRIEDA 3 – 4 ročných detí:

Mgr. Martina Gašparíková – triedna učiteľka

Alena Michalicová – učiteľka

 

NA VÝHONE 2. pavilón

TRIEDA 4 – 5 ročných detí:

Adriana Záhončíková – triedna učiteľka

Eliška Kopčová – učiteľka

 

TRIEDA 5 – 6 ročných detí:

PaedDr. Zlata Drinková – triedna učiteľka

Andrea Tomková – učiteľka

 

EP NA DEREŠI

TRIEDA 3 – 4 – 5 ročných detí

Silvia Nesnadná – triedna učiteľka

Mgr. Pavla Podaná – učiteľka

 

TRIEDA 5 – 6 ročných detí

Mgr. Viera Linková – zástupkyňa riaditeľky, triedna učiteľka

Mgr. Jarmila Melišová –  učiteľka