Ďakujeme sponzorom a rodičom, ktorí prispeli k skvalitneniu pobytu detí    v našej MŠ Borský Mikuláš:

 

ŠKOLSKÝ ROK 2019 - 2020:

p. M. Nemec - kameň do areálov MŠ a jeho dovoz

rodina Bízková (Gréta, Agáta) - omaľovanky pre deti

rdina Maderičová - jablká pre deti

 

 

Školský rok 2018 - 2019:

rodina Sekáčová - finančný príspevok - zakúpené kriedy na kreslenie vonku

pani Dobiašová - papiere na kreslenie pre deti

rodina Babiarová - farbičky, papier na kreslenie, sladkosti pre deti

rodina Hačundová - omaľovanky pre deti, farebné papiere

rodina Jurkovičová - omaľovanky pre deti, hračka

rodina Burianová - hygienické potreby

pani Májková - jablká pre deti

rodina Laciková - papiere na kreslenie pre deti

rodina Maderičová - jablká pre deti

rodina Marková - papiere na kreslenie pre deti

pani Tománková - gaštany

rodina Špániková - jablká pre deti

rodina Špániková - hygienické potreby

rodina Čavojská - jablká pre deti

MO SZZ v Borskom Mikuláši - ovocie z výstavy Plody búranských záhrad

pani Barešovej - medovníkové tekvičky pre deti, ako odmena na Lampiónovom sprievode 2018

pani Babiarovej - adventný veniec

pani Šebestovej - sladkosti pre deti k Mikulášu

rodine Podanej - finančný dar na hračky pre deti

rodine Biksadskej - finančný dar - baterky do hračiek pre deti 

pani Nesnadnej Anne - perníkové domčeky 

pani Cintulovej Helene - ušitie sukní pre dievčatá na besiedku

rodina Šimková - koláčiky pre deti

rodina Bízková - batérie do osvetlenia

pani Hromeková - Sirková - finančný dar - zakúpené bábiky pre deti

JEDNOTA SD, Bratislavská ul., BM - mandarinky pre deti

rodina Rudavská - finančný dar - Karneval

rodina Sekáčová - finančná dar - Karneval

rodina Sekáčová - finančný dar - Karneval

rodine Laury Bízkovej - výtvarné pomôcky

pani Burjancová - hygienické potreby

rodine Šebestovej - papier na kreslenie

rodine Babiarovej - výtvarné pomôcky

rodine Ročákovej - hygienické potreby a výtvarné pomôcky

 

Školský rok 2017 - 2018

pán Anton Macek - med do čaju pre deti, mobilné zariadenie

pani Orthová Simona - sladkosti pre deti, ovocie pre deti

pani Sekáčová Gabriela - sladkosti pre deti

pani Macková Silvia - sladkosti pre deti

pani Podaná Pavla - sladkosti pre deti

pani Cáková Erika - toaletné potreby

pani Zavilinská Jarmila - toaletné potreby

pani Hamerlíková Milota - ovocie pre deti, sipur, čaj

pani Barešová Jana - papier na kreslenie  

pán Bilka Lukáš - omaľovánky pre deti

pani Podaná - hygienické potreby

pani Kolláriková - farbičky

pani Tománková - ovocie pre deti

pani Gašparíková - ovocie pre deti

pani Jurkovičová - farebné kartóny

pani Ročáková - papier pre deti

pani Ferenčíková - bublifuky, papier, farbičky, kontajner pre deti

pani Maderičová - ovocie pre deti

pani Drinková Lídia - kancelárske potreby

pani Jurkovičová - adventné aranžmá

pani Macková Katarína - adventné aranžmá

pani Cáková Erika - dar k Vianociam

pani Sekáčová Gabriela - dar k Vianociam

rodina Bízková - vianočná výzdoba pre všetky pracoviská MŠ

COOP JEDNOTA, Bratislavská ulica, pani Pazderová - ovocie pre deti k Mikulášu

rodina Kevešová - hygienické potreby

pán Vojtech Křížek - hračky pre deti k Vianociam

pani Kudláčová Michaela - hračky pre deti k Vianociam

páni Ján Záhončík - krmivo pre vtáčiky

pani Kubincová - kriedy na kreslenie

pani Nesnadná - čokoládové zajačiky

pani Bízková Člunková - papier a farbičky pre deti

pán Totka Peter - piesok na dopadovú plochu okolo ihriska

pán Cintula Jozef - krytina na strechu záhradného domčeka

rodina Čavojská - kriedy na kreslenie k MDD