STRAVOVANIE

OZNAM - ODHLASOVANIE ZO STRAVY

Odhlasovanie zo stravy:

1. Odhlasovanie stravníkov zo stravy je možné najneskôr deň vopred do 14:00 hodiny priamo u vedúcej ZŠS, alebo na tel. čísle 034/6595113.

2. Po 14:00 hodine na tel. čísle 0948 668 366 najneskôr v deň odhlásenia do 7:00 hodiny v tvare SMS:

MŠ Výhon, meno a priezvisko dieťaťa, deň - dni odhlásenia

MŠ Dereš, meno a priezvisko dieťaťa, deň - dni odhlásenia

3. V prípade nedhlásenia stravy má stravníkk MŠ nárok na výdaj desiatej, obeda a olovrantu do vlastného obedára na pracovisku MŠ, ktoré dieťa navštevuje, ale len v prvý deň v čase od 12:00 do 12:15 hodiny. V ďalšie dni musí byť dieťa zo stravy odhlásené. Za neodobratú alebo včas neodobratú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

4. Definitívne odhlásenie stravníka zo stravy je možné zrealizovať prostredníctvom žiadosti Odhlásenie zo stravy, ktorá je k dispozícii na webovom sídle ZŠ alebo u vedúcej ZŠS.