ROZDELENIE DETÍ DO TRIED v školskom roku 2019/2020

Trieda: MOTÝLIKY:  2,5 až 3 ročné deti
 
Trieda: SOVIČKY: 3 až 4 ročné deti
 
Trieda: LIENKY: 4 až 5 ročné deti
 
Trieda: SLNIEČKA: 5 až 6 ročné deti
 
Trieda. VČIELKY: 3 - 4 - 5 ročné deti
 
Trieda: ŽABKY: 4 - 5 - 6 ročné deti