Nová akcia

27.11.2011 20:20

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.