POĎAKOVANIE

03.11.2013 20:45

Ďakujeme rodičom pani Šimuničovej, pani Bartalovej, pani Rakytovej a pani Krchňavej za prípravu, oranizáciu lampiónového sprievodu a zabezpečenie sladkej odmeny pre všetky zúčastnené deti.