POĎAKOVANIE

03.11.2013 20:48

Ďakujeme pani Šimuničovej, pani Bartalovej, pani Rakytovej a pani Krchňavej za prípravu, organizáciu lampiónového sprievodu a zabezpečenie sladkej odmeny pre všetky zúčastnené deti.