VÝLET PRE DETI

12.05.2014 16:50

Milí rodičia!

Dňa 11.6.2014 pripravujeme pre deti našej MŠ výlet na Baťov kanál. Poplatok na dieťa je 6 eur, ktorý treba zaplatiť v triede u pani učiteliek do 30.5.2014.

Počas výletu bude prevádzka v MŠ prerušená. Ďakujeme a tešíme na príjemne strávený deň s deťmi.